Nawrócenie św. Huberta

Modlitwy jeźdźców

i nie tylko ich…

Modlitwa za wstawiennictwem św. Huberta

Boże stwórco nieba i ziemi, Ty w świecie zwierząt i przyrody objawiłeś św. Hubertowi znak naszego zbawienia, przemieniając jego serce.
Prosimy Cię za jego wstawiennictwem, abyś i nam pomagał dostrzegać w świecie przyrody znaki Twojej obecności. Amen.

* * *

Święty Hubercie, Patronie jeźdźców, polecamy się w szczególny sposób Twojej opiece i prosimy, abyś swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał nas we wszystkich potrzebach. Wyjednaj nam łaskę naśladowania Twoich cnót.

Kieruj naszymi umysłami, prowadź nasze oczy i ręce, abyśmy wypełniali swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż nas od złych przygód, prowadź bezpiecznymi drogami po ziemi i doprowadź do zbawienia wiecznego. Prosimy Cię, ochraniaj także nasze konie. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Eligiusza

Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś św. Eligiusza przedziwną uczciwością, rzemieślniczymi talentami, sercem otwartym na potrzeby bliźnich oraz gorliwością apostolską.
Prosimy Cię, za jego wstawiennictwem, uczyń nasze życie owocnym darem dla dobra ludzi, którym chcemy służyć pracą i modlitwą. Daj właściwe rozeznanie oraz sprawne ręce kowalom i weterynarzom. Błogosław tym, którzy hodują i troszczą się o konie. Woźniców prowadź bezpiecznie drogami tego świata tak, abyśmy wszyscy szczęśliwie dotarli do wieczności.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

* * *

Boże, któryś św. Eligiusza, Wyznawcę i biskupa Twojego, obdarzył przedziwną uczciwością, racz nas miłościwie uchować za jego pośrednictwem od wszelkiego zaślepienia na sumieniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

Gościmy

Odwiedza nas 177 gości oraz 0 użytkowników.