św. Hubert

Widzenie św. Huberta

Patron leśników
i jeźdźców

więcej »

św. Jerzy

św. Patryk

Patron kawalerzystów
i opiekun koni

więcej »

św. Filip

św. Filip Apostoł

Jego imię oznacza "przyjaciel koni"

więcej »

bł. Zefiryn

bł. Zefiryn

Patron osób zajmujących się handlem końmi

więcej »

Cud św. Eligiusza - fragment

Patron kowali, woźniców, dorożkarzy i weterynarzy

św. Eligiusz, biskup

1 XII – wspomnienie liturgiczne   Facebook

 

Św. Eligiusz z Noyon urodził się ok. 588 roku w Chaptelat (Francja). Jako chłopiec uczył się rzemiosła w znanym warsztacie menniczym Abbona w pobliskim Limoges. Po kilku latach wyjechał do Paryża, gdzie najpierw pracował u królewskiego podskarbiego Babbona, a następnie (dzięki jego pomocy) został złotnikiem i kowalem na dworze króla Franków Chlotara II (584-629) z dynastii Merowingów.

Na zamówienie władcy wykonywał różne prace (m.in. tron królewski, wiąże się z tym jedna z najstarszych legend). Ze względu na szczególną uczciwość i przymioty umysłu, pełnił wiele ważnych funkcji, m.in. doradcy i kanclerza królewskiego. Podobne było za panowania Dagoberta I (629-639). Po jego śmierci usunął się z dworu i wstąpił do benedyktynów. Dwa lata później został biskupem Noyon i Tournai (641-659). Założył kilka klasztorów i opactw. Dbał o duchowe i materialne potrzeby powierzonych mu wiernych. W 659 roku zrezygnował z urzędu i podjął działalność misyjną w pogańskiej wówczas Flandrii. Zmarł 1 grudnia 660 roku. Pochowany został w Noyonie.

Św. Eligiusz jest patronem złotników, kowali, podkuwaczy, woźniców, dorożkarzy, fiakrów, handlarzy koni oraz lekarzy weterynarii.

W Bazylice OO.Franciszkanów w Krakowie znajduje się kaplica pod jego wezwaniem.

Cud św. Eligiusza - fragment

Patron kowali, woźniców, dorożkarzy i weterynarzy

św. Eligiusz, biskup

1 XII – wspomnienie liturgiczne   Facebook

 

Św. Eligiusz z Noyon urodził się ok. 588 roku w Chaptelat (Francja). Jako chłopiec uczył się rzemiosła w znanym warsztacie menniczym Abbona w pobliskim Limoges. Po kilku latach wyjechał do Paryża, gdzie najpierw pracował u królewskiego podskarbiego Babbona, a następnie (dzięki jego pomocy) został złotnikiem i kowalem na dworze króla Franków Chlotara II (584-629) z dynastii Merowingów.

Na zamówienie władcy wykonywał różne prace (m.in. tron królewski, wiąże się z tym jedna z najstarszych legend). Ze względu na szczególną uczciwość i przymioty umysłu, pełnił wiele ważnych funkcji, m.in. doradcy i kanclerza królewskiego. Podobne było za panowania Dagoberta I (629-639). Po jego śmierci usunął się z dworu i wstąpił do benedyktynów. Dwa lata później został biskupem Noyon i Tournai (641-659). Założył kilka klasztorów i opactw. Dbał o duchowe i materialne potrzeby powierzonych mu wiernych. W 659 roku zrezygnował z urzędu i podjął działalność misyjną w pogańskiej wówczas Flandrii. Zmarł 1 grudnia 660 roku. Pochowany został w Noyonie.

Św. Eligiusz jest patronem złotników, kowali, podkuwaczy, woźniców, dorożkarzy, fiakrów, handlarzy koni oraz lekarzy weterynarii.

W Bazylice OO.Franciszkanów w Krakowie znajduje się kaplica pod jego wezwaniem.

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem św. Eligiusza

Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś św. Eligiusza przedziwną uczciwością, rzemieślniczymi talentami, sercem otwartym na potrzeby bliźnich oraz gorliwością apostolską.

Prosimy Cię, za jego wstawiennictwem, uczyń nasze życie owocnym darem dla dobra ludzi, którym chcemy służyć pracą i modlitwą. Daj właściwe rozeznanie oraz sprawne ręce kowalom i weterynarzom. Błogosław tym, którzy hodują i troszczą się o konie. Woźniców prowadź bezpiecznie drogami tego świata tak, abyśmy wszyscy szczęśliwie dotarli do wieczności.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa (1937)

Boże, któryś św. Eligiusza, wyznawcę i biskupa Twojego, obdarzył przedziwną uczciwością, racz nas miłościwie uchować za jego pośrednictwem od wszelkiego zaślepienia na sumieniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

Ikonografia

  • Sandro Botticelli (c.1445-1510), Cud św. Eligiusza, 1490-92.
  • Petrus Cristus (1425–1476), Św. Eligiusz w warsztacie przygotowujący obrączki dla narzeczonych, 1449.
  • Jan Matejko (1838-1893), Św. Eligiusz – patron złotników, 1889.
  • Św. Eligiusz w pracowni złotniczej (1609). Tablica w kaplicy cechowej złotników krakowskich przy klasztorze OO.Franciszkanów w Krakowie.

 

Cud św. Eligiusza

Święty Eligiusz, patron złotników   Św. Eligiusz w warsztacie

Św. Eligiusz w pracowni złotniczej

św. Patryk

św. Patryk

Patron kowali
i opiekun zwierząt domowych

więcej »

św. Roch

św. Roch

Opiekun zwierząt domowych

więcej »

św. Idzi

św. Idzi i łania

Patron handlarzy koni

więcej »

św. Gwidon

św. Gwidon z Anderlechtu

Opiekun koni pociągowych i stajni

więcej »

św. Eustachy

Wizja św. Eustachego

Wzywany w przypadku chorób koni

więcej »

św. Franciszek

św. Franciszek z Asyżu

Przyjaciel świata przyrody

więcej »

św. Marcin

Anthony van Dyck (1599–1641), St Martin Dividing his Cloak, c.1618

Patron jeźdźców, kawalerii
i żołnierzy

więcej »

św. Eligiusz

Św. Eligiusz

Patron kowali, woźniców
i weterynarzy

więcej »