św. Hubert

Widzenie św. Huberta

Patron leśników
i jeźdźców

więcej »

św. Jerzy

św. Patryk

Patron kawalerzystów
i opiekun koni

więcej »

św. Filip

św. Filip Apostoł

Jego imię oznacza "przyjaciel koni"

więcej »

bł. Zefiryn

bł. Zefiryn

Patron osób zajmujących się handlem końmi

więcej »

św. Idzi i łania

Patron handlarzy koni

św. Idzi, opat i pustelnik

1 IX – wspomnienie liturgiczne   Facebook

 

Idzi (Gilles l'Ermite) pochodził prawdopodobnie z królewskiego rodu Grecji. Urodził się ok. 640-650 w Atenach, jako syn Teodora i Pelagii. Po wczesnej śmierci rodziców został pustelnikiem osiadłym nad Rodanem. Po 673 roku otrzymał od Wamby, króla Wizygotów, ziemię, gdzie założył klasztor wokół którego powstało później miasteczko Saint-Gilles. Zmarł 1 września pomiędzy 720-725 w Saint-Gilles.

Wzywany jest przede wszystkim przez małżeństwa, które nie mogą doczekać się potomstwa (Gall Anonim wspomina o cudownym narodzeniu Bolesława Krzywoustego dzięki modlitwom za jego wstawiennictwem). Czczony jest jako patron karmiących matek, rybaków, myśliwych, pasterzy, łuczników oraz handlarzy koni. Uważany jest także za opiekuna dzikich zwierząt.
W ikonografii przedstawia się go w habicie zakonnym, na tle jaskini, z łanią i z ręką przebitą strzałą, czasem z książką i laską pasterską.

Modlitwa do św. Idziego

Panie Boże, przez pamięć świętego Idziego, pod którego opiekę tylu się oddało, uczyń, aby Duch Święty oświecał mnie, bym w życiu wybrał drogę, na której będę mógł najlepiej służyć Bogu i ludziom. Amen.

 

Litania o św. Idzim

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże — zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata Boże — zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże — zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże — zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo — módl się za nami.

Święty Idzi z rodu królewskiego pochodzący — módl się za nami,
Święty Idzi ubogiego własną suknią okrywający —
Święty Idzi w bojaźni Bożej wychowany —
Święty Idzi Boga nade wszystko miłujący —
Święty Idzi gardzący honorami świata —
Święty Idzi prowadzący umartwione życie —
Święty Idzi kalectwa i niemocy ludzi leczący —
Święty Idzi nawracający grzeszników do Boga —
Święty Idzi powietrze uśmierzający —
Święty Idzi jaśniejący cnotą czystości —
Święty Idzi pokorny sługo Chrystusa —
Święty Idzi zbawienny rady dawco —
Święty Idzi przykładzie cnót wszelkich —
Święty Idzi Patronie do Ciebie się uciekających —
Święty Idzi w królestwie niebieskim z Bogiem królujący —
Święty Idzi sierot i ubogich opiekunie —
Święty Idzi, królowi Hermanowi poczęcie i narodzenie syna Bolesława u Pana Boga wypraszający —
Święty Idzi wypraszający potomstwo małżonkom —
Święty Idzi wzorze miłości braterskiej —
Święty Idzi używający chwaty wiecznej w niebie —
Święty Idzi w Mikorzynie cudami słynący —

Przez zasługi św. Idziego — przepuść nam Boże,
Przez zasługi św. Idziego — wysłuchaj nas Boże,
Przez zasługi św. Idziego — zmiłuj się nad nami Boże.

św. Patryk

św. Patryk

Patron kowali
i opiekun zwierząt domowych

więcej »

św. Roch

św. Roch

Opiekun zwierząt domowych

więcej »

św. Idzi

św. Idzi i łania

Patron handlarzy koni

więcej »

św. Gwidon

św. Gwidon z Anderlechtu

Opiekun koni pociągowych i stajni

więcej »

św. Eustachy

Wizja św. Eustachego

Wzywany w przypadku chorób koni

więcej »

św. Franciszek

św. Franciszek z Asyżu

Przyjaciel świata przyrody

więcej »

św. Marcin

Anthony van Dyck (1599–1641), St Martin Dividing his Cloak, c.1618

Patron jeźdźców, kawalerii
i żołnierzy

więcej »

św. Eligiusz

Św. Eligiusz

Patron kowali, woźniców
i weterynarzy

więcej »